Turun Cheerleadingseura Smash - TCS Smash on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia ja seuran omia sääntöjä. Jäseniltä odotetaan seuran sääntöjen tuntemista sekä noudattamista. Liittymällä jäseneksi harrastaja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä sekä laskutuskäytäntöjä.

TCS Smashissa on mahdollista harrastaa cheerleadingia ja cheertanssia kaikilla ikätasoilla. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen, laadukkuuteen ja kasvatuksellisuuteen, jotka näkyvät niin valmennuksessa kuin muissakin seuran tavoissa toimia.

Seurassamme on tällä hetkellä noin 650 jäsentä, joiden valmennuksesta harjoitushallilla toimivissa joukkueissa vastaa noin 60 innokasta valmentajaa ja apuvalmentajaa sekä lähikuntatoiminnan ryhmissä noin 15 ohjaajaa ja apuohjaajaa. Valmentajia ja ohjaajia koulutetaan lajiliiton, liikunnan aluejärjestön sekä seuran sisäisten koulutusten kautta. Kaikkia seuran joukkueita kannustetaan hankkimaan 1-2 joukkueenjohtajaa, jotta valmentajat voivat keskittyä pääsääntöisesti valmennustoimintaan.

Nuorimmat harrastajamme ovat minimikrojoukkueissa molempien lajien perustaitoja harjoittelevia 3-vuotiaita ja vanhimmat yli 50-vuotiata vanhempien joukkueessa molempiin lajeihin tutustuvia aikuisia. Seura tukee huippu-urheiluun tähtääviä urheilijoita muun muassa aamuharjoittelumahdollisuutta tarjoamalla. Seuraan on rakennettu lisäksi oma Unelmapolku ja huippu-urheilu on nostettu keskiöön seuran visiossa: TCS Smash on toimintansa laadusta tunnettu urheiluseura, jonka urheilijat menestyvät kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Valmennuksen kehittämisestä seurassamme vastaa päätoiminen valmennuskoordinaattori muiden seuran työntekijöiden avustuksella. Valmentajien lähiesimiehinä toimivat valmennuskoordinaattorin lisäksi osa-aikainen kilpa- ja edustusjoukkueiden valmennusvastaava ja kokoaikainen seurakoordinaattori.

Seuran päivittäisen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaa toiminnanjohtaja. Seuran sekä lajin näkyvyydestä ja harrastetoiminnan kehittämisestä vastaa seurakoordinaattori, jonka vastuulla on myös seuran taloushallinnon kokonaisuus. Lisäksi toimistolla työskentelee valmennuskoordinaattori, jonka tehtävänä on valmennustoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen erityisesti kilpatoiminnan näkökulma huomioon ottaen. Lisäksi hallillamme viikoittain tarjolla olevien vapaaharjoitteluvuorojen valvonnasta vastaa hallivalvoja.

Koko seuran johdosta vastaa hallitus, jossa on kaudella 2019 kuusi aktiivista jäsentä. Hallituspaikat täytetään seurassamme jatkuvuuden takaamiseksi aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

TCS Smash on Suomen Cheerleadingliiton jäsenseura, joka noudattaa lajiliittonsa sääntöjä ja ohjeistuksia. Suomen Cheerleadingliitto järjestää Suomessa cheerleadingin ja cheertanssin kilpailuja, koulutuksia sekä leirejä ja valvoo lajin etua. Lisää tietoa Suomen Cheerleadingliitosta ja sen toiminnasta löydät täältä: www.scl.fi.

Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti harjoitushallillamme Manhattan Sport Centerissä, jossa meillä on käytössä yhteensä 1400 nelimetriä harjoitushallitilaa. Tällä hetkellä harjoitushallilla on käytössä kaksi cheer-mattoa ja yksi cheertanssi-matto. Harjoitushallille on rakennettu lisäksi jousikanveesi ja volttimonttu sekä ilmavolttirata. Hallilla sijaitsevat myös seuran varasto ja toimisto. Seuran työntekijät työskentelevät Nereis Business Gardenin Kenno Loungessa (Postikatu 2).

TCS Smash on syksystä 2017 alkaen ollut Olympiakomitean tunnustama Sinettiseura ja keväällä 2018 seura on tunnustettu uuden Olympiakomitean seuraohjelman mukaiseksi Tähtiseuraksi. Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt.

TCS Smash on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa! Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.